Veřejná zakázka: Oligonukleotidy, Rámcová dohoda

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 37
Systémové číslo: P19V00000037
Evidenční číslo zadavatele: S-VZ0022-2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-040536
Datum zahájení: 12.11.2019
Nabídku podat do: 02.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oligonukleotidy, Rámcová dohoda
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku syntetizovaných oligonukleotidů bez deklarace QC dle specifikace v Příloze č. 1a zadávací dokumentace a na dodávku syntetizovaných nukleotidů s deklarací QC dle specifikace v Příloze č. 1b zadávací dokumentace, a to pro zajištění provozu zadavatele v rámci projektu SYMBIT (reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477) financovaného z OP VVV v období 2014 – 2020, blíže specifikovaného v zadávací dokumentaci. Zadavatel požaduje, aby všechny nabízené položky byly plně v souladu s technickou specifikací uvedenou zadavatelem, jednotková cena každé položky musí odpovídat příslušné specifikaci. Zadavatel bude nakupovat na základě uzavřené rámcové dohody podle svých aktuálních potřeb.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • IČO: 68081707
 • Poštovní adresa:
  Královopolská 2590/135
  61200 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ibp.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy