Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka elektrické energie pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. – opakované řízení II
Odesílatel Pavel Vacek
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.10.2021 20:09:55
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,

zasílám Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku "Dodávka elektrické energie pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. – opakované řízení II".

Kompletní zadávací dokumentaci naleznete v příloze této výzvy a také uveřejněnou na adrese veřejné zakázky.

S pozdravem a přáním příjemného dne

JUDr. Pavel Vacek
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


Přílohy
- 01_ZD_BFU_EE_opakování_II_sign.pdf (195.19 KB)
- 02_BFU_Formular_nabidky_EE_opakování_II.docx (67.43 KB)
- 03_BFU_smlouva_EE_opakování_II.docx (82.01 KB)