Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka softwarových licencí Microsoft pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Odesílatel Pavel Vacek
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.07.2022 13:18:07
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

zasílám Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka softwarových licencí Microsoft pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.".

Kompletní zadávací dokumentaci naleznete v příloze této výzvy a také uveřejněnou na adrese veřejné zakázky.

S pozdravem a přáním příjemného dne

JUDr. Pavel Vacek
za zadavatele


Přílohy
- 01_BFU_ZD_VZMR_licence_Microsoft_sign.pdf (295.24 KB)
- 02_BFU_Formular_nabidky_licence_Microsoft.docx (69.18 KB)
- 03_BFU_Zavazna predloha kupni smlouvy_licence_Microsoft.docx (76.53 KB)
- 04_BFÚ_Příloha č. 1_Technické podmínky_licence_Microsoft.xlsx (10.83 KB)