Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Drobné laboratorní přístroje a zařízení II“ Přístroje a zařízení 2 - opakování
Odesílatel Jitka Smutná
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.04.2021 09:45:50
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
přílohou zasíláme vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 1 včetně příloh.

Jitka Smutná


Přílohy
- DM_Vysvětlení a změna ZD č. 1.pdf (233.11 KB)
- 2.03_Laboratorni mrazak - final II_po DI.xlsx (14.05 KB)
- ZD_Priloha 2_navrh smlouvy po DI.docx (194.38 KB)