Veřejné zakázky Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
IČO: 68081707

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka přístroje pro analýzu trajektorií nanočástic pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2021 25.05.2021 10:00
Chlazená centrifuga
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2021 20.05.2021 10:00
Fotovoltaický systém Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky
podlimitní Příjem nabídek 04.05.2021 26.05.2021 10:00
„Materiál na výzkum III – Rámcová dohoda " Spotřební materiál pro elektrochemické analýzy - opakování
nadlimitní Příjem nabídek 28.04.2021 26.05.2021 10:00
„Drobné laboratorní přístroje a zařízení II“ Přístroje a zařízení 2 - opakování
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.04.2021 05.05.2021 10:00
Drobné laboratorní přístroje a zařízení II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.03.2021 31.03.2021 10:00
Dodávka EIS - předběžná tržní konzultace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.09.2019 04.10.2019 10:00
Dodávky elektrické energie - předběžná tržní konzultace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.09.2019 21.10.2019 10:00
všechny zakázky