Veřejné zakázky Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
IČO: 68081707

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Materiál na výzkum II - Rámcová dohoda
nadlimitní Příjem nabídek 08.07.2020 17.08.2020 10:00
Oprava ozařovacího přístroje Chisostat na Biofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.
podlimitní Vyhodnoceno 25.06.2020 21.07.2020 10:00
Dodávka EIS - předběžná tržní konzultace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.09.2019 04.10.2019 10:00
Dodávky elektrické energie - předběžná tržní konzultace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.09.2019 21.10.2019 10:00
všechny zakázky