Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka parního sterilizátoru pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2024 22.02.2024 10:00
Dodávka spektrálního buněčného sorteru s podporou detekce obrazu pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
nadlimitní Zadáno 05.02.2024 07.03.2024 13:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2022 23.09.2022 10:00
Rekonstrukce komorové lednice Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. – opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2022 24.08.2022 10:00
Dodávka GPU karet pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - opakování
podlimitní Zadáno 13.06.2022 08.07.2022 10:00
Dodávka hypoxické pracovní komory pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2022 10.05.2022 10:00
Dodávka centrifugy pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2022 05.05.2022 10:00
Dodávka termostatu s řízenou atmosférou CO2 pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2022 28.04.2022 13:00
Dodávka analyzátoru transepiteliálního elektrického odporu pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2022 28.04.2022 10:00
Dodávka klimatizačních jednotek pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2022 14.04.2022 10:00
Dodávka modulární vysokoobsahové screeningové stanice pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
podlimitní Zadáno 15.02.2022 11.03.2022 10:00
Materiál na výzkum IV – Rámcová dohoda
nadlimitní Zadáno 09.11.2021 10.12.2021 10:00
Dodávka vitamínových doplňků pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. – III.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2021 16.11.2021 10:00
Dodávka anaerobního boxu pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2021 09.11.2021 13:00
Dodávka inkubované třepačky pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2021 09.11.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››