Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka zálohovacího serveru pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Odesílatel Pavel Vacek
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2021 13:28:44
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

zasílám Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka zálohovacího serveru pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.".

Kompletní zadávací dokumentaci naleznete v příloze této výzvy a také uveřejněnou na adrese veřejné zakázky.

S pozdravem a přáním příjemného dne

JUDr. Pavel Vacek


Přílohy
- 01_BFU_ZD_VZMR_zálohovací_server_sign.pdf (193.46 KB)
- 02_BFU_Formular_nabidky_zálohovací_server.docx (67.36 KB)
- 03_BFU_Zavazna predloha kupni smlouvy_zálohovací_server.docx (73.56 KB)
- 04_BFU_Příloha č. 1 - Technické podmínky_zálohovací_server.xlsx (17.77 KB)