Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka inkubované třepačky pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Odesílatel Pavel Vacek
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.10.2021 12:35:34
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

zasílám Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka inkubované třepačky pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.".

Kompletní zadávací dokumentaci naleznete v příloze této výzvy a také uveřejněnou na adrese veřejné zakázky.

S pozdravem a přáním příjemného dne

JUDr. Pavel Vacek
za zadavatele


Přílohy
- 01_BFU_ZD_VZMR_ink_třepačka_sign.pdf (195.25 KB)
- 02_BFU_Formular_nabidky_ink_třepačka.docx (66.71 KB)
- 03_BFU_Zavazna predloha kupni smlouvy_ink_třepačka.docx (71.91 KB)
- 04_BFÚ_Inkubovaná_třepačka_Příloha_č_1_KS_technické_podmínky.xlsx (12.91 KB)