Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka anaerobního boxu pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Odesílatel Pavel Vacek
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.10.2021 14:16:25
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

zasílám Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka anaerobního boxu pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.".

Kompletní zadávací dokumentaci naleznete v příloze této výzvy a také uveřejněnou na adrese veřejné zakázky.

S pozdravem a přáním příjemného dne

JUDr. Pavel Vacek
za zadavatele


Přílohy
- 01_BFU_ZD_VZMR_an_box_sign.pdf (194.88 KB)
- 02_BFU_Formular_nabidky_an_box.docx (66.92 KB)
- 03_BFU_Zavazna predloha kupni smlouvy_an_box.docx (72.73 KB)
- 04_BFÚ_An_box_Příloha_č_1_KS_technické_podmínky.xlsx (12.08 KB)