Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka inkubované třepačky pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Odesílatel Pavel Vacek
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.11.2021 11:39:55
Předmět Změna přílohy zadávací dokumentace: "04_BFÚ_Inkubovaná_třepačka_Příloha_č_1_KS_technické_podmínky_verze_II.xlsx"

Vážení,

zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v příloze této zprávy zasílá nové znění přílohy zadávací dokumentace s názvem "04_BFÚ_Inkubovaná_třepačka_Příloha_č_1_KS_technické_podmínky_verze_II.xlsx".

Původní znění této přílohy zadávací dokumentace se ruší.

S pozdravem

JUDr. Pavel Vacek
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


Přílohy
- 04_BFÚ_Inkubovaná_třepačka_Příloha_č_1_KS_technické_podmínky_verze_II.xlsx (12.89 KB)