Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka vitamínových doplňků pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. – III.
Odesílatel Pavel Vacek
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.11.2021 16:29:05
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zasílá v příloze této zprávy, formou dodatečných informací č. 1, odpověď na doručenou Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany dodavatele.


S pozdravem

JUDr. Pavel Vacek
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


Přílohy
- Dodatečné_informace_č_1_sign.pdf (176.71 KB)