Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka termostatu s řízenou atmosférou CO2 pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Odesílatel Pavel Vacek
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.04.2022 09:44:40
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

zasílám Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka termostatu s řízenou atmosférou CO2 pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.".

Kompletní zadávací dokumentaci naleznete v příloze této výzvy a také uveřejněnou na adrese veřejné zakázky.

S pozdravem a přáním příjemného dne

JUDr. Pavel Vacek
za zadavatele


Přílohy
- 01_BFU_ZD_VZMR_termostat_sign.pdf (194.29 KB)
- 02_BFU_Formular_nabídky_termostat.docx (67.03 KB)
- 03_BFU_Zavazna predloha kupni smlouvy_termostat.docx (73.98 KB)
- 04_BFÚ_termostat_Příloha_č_1_technické_podmínky.xlsx (12.55 KB)