Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka centrifugy pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Odesílatel Pavel Vacek
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.04.2022 12:33:55
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

zasílám Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka centrifugy pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.".

Kompletní zadávací dokumentaci naleznete v příloze této výzvy a také uveřejněnou na adrese veřejné zakázky.

S pozdravem a přáním příjemného dne

JUDr. Pavel Vacek
za zadavatele


Přílohy
- 01_BFU_ZD_VZMR_centrifuga_sign.pdf (194.34 KB)
- 02_BFU_Formular_nabidky_centrifuga.docx (66.70 KB)
- 03_BFU_Zavazna predloha kupni smlouvy_centrifuga.docx (72.34 KB)
- 04_BFÚ_Priloha_c_1_KS_technicke_podminky_centrifuga.xlsx (13.50 KB)