Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka centrifugy pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Odesílatel Pavel Vacek
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.04.2022 13:18:13
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení,

zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zasílá v příloze této zprávy, formou dodatečných informací č. 2, odpověď na doručenou Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany dodavatele.


S pozdravem

JUDr. Pavel Vacek
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


Přílohy
- Dodatečné_informace_č_2_sign.pdf (160.54 KB)