Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka hypoxické pracovní komory pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Odesílatel Pavel Vacek
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.04.2022 10:49:02
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

zasílám Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka hypoxické pracovní komory pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.".

Kompletní zadávací dokumentaci naleznete v příloze této výzvy a také uveřejněnou na adrese veřejné zakázky.

S pozdravem a přáním příjemného dne

JUDr. Pavel Vacek
za zadavatele


Přílohy
- 01_BFU_ZD_VZMR_HB_sign.pdf (194.34 KB)
- 02_BFU_Formular_nabidky_HB.docx (67.00 KB)
- 03_BFU_Zavazna predloha kupni smlouvy_HB.docx (72.19 KB)
- 04_BFÚ_Příloha_č_1_KS_technické_podmínky_HB.xlsx (14.41 KB)