Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce komorové lednice Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. – opakování
Odesílatel Pavel Vacek
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.08.2022 10:53:10
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

zasílám Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komorové lednice Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. - opakování".

Kompletní zadávací dokumentaci naleznete v příloze této výzvy a také uveřejněnou na adrese veřejné zakázky.

S pozdravem a přáním příjemného dne

JUDr. Pavel Vacek
za zadavatele


Přílohy
- 01_BFU_ZD_VZMR_lednice_op_sign.pdf (295.77 KB)
- 02_BFU_Formular_nabidky_lednice_op.docx (64.75 KB)
- 03_BFU_Zavazna_predloha_smlouvy_o_dílo_lednice_op.docx (48.77 KB)
- 04_BFU_ Položkový_rozpočet_lednice_op.xlsx (77.83 KB)
- 05_BFU_Studie_záměru_lednice_příloha_č_1_SoD_op.pdf (268.81 KB)