Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Odesílatel Pavel Vacek
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.09.2022 14:04:51
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

zasílám Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.".

Kompletní zadávací dokumentaci naleznete v příloze této výzvy a také uveřejněnou na adrese veřejné zakázky.

S pozdravem a přáním příjemného dne

JUDr. Pavel Vacek
za zadavatele


Přílohy
- 01_BFU_ZD_VZMR_pojištění_sign.pdf (308.46 KB)
- 02_BFU_Formular_nabídky_pojištění.docx (69.92 KB)
- 03_BFU_Příloha_Pojistný program_final.docx (811.79 KB)