Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka ekonomického informačního systému (EIS) pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Odesílatel Pavel Vacek
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.02.2020 15:16:53
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

zasílám Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka ekonomického informačního systému (EIS) pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.“.

Kompletní zadávací dokumentaci naleznete v příloze této výzvy a také uveřejněnou na adrese veřejné zakázky.

S pozdravem a přáním příjemného dne

JUDr. Pavel Vacek
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


Přílohy
- 01_BFU_ZD_VZMR_EIS_sign.pdf (194.93 KB)
- 02_BFU_Formular_nabidky_EIS.docx (77.83 KB)
- 03_BFU_Zavazna_predloha_smlouvy_dodávka_EIS.docx (76.69 KB)
- 04_BFU_EIS_Příloha č. 1_smlouvy_Technická_specifikace_předmětu_plnění.xlsx (40.37 KB)