Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka inkubátoru pro pěstování suspenzních buněk - opakování
Odesílatel Pavel Vacek
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2020 12:49:34
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zasílá v příloze této zprávy, formou dodatečných informací č. 1, odpovědi na doručenou Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany dodavatele.


S pozdravem

JUDr. Pavel Vacek
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


Přílohy
- Dodatečné_informace_č_1.pdf (147.17 KB)