Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka GPU karet
Odesílatel Pavel Vacek
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.05.2019 08:56:28
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,

zasílám Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku "Dodávka GPU karet".

Kompletní zadávací dokumentaci naleznete v příloze této výzvy a také uveřejněnou na adrese veřejné zakázky.

S pozdravem

JUDr. Pavel Vacek


Přílohy
- 01_BFU_ZD_VZMR_GPU_karty_final.pdf (195.97 KB)
- 02_BFU_Formular_nabidky_GPU_karty_final.docx (62.54 KB)
- 03_BFU_Zavazna predloha kupni smlouvy_GPU_karty_final.docx (67.45 KB)
- GPU_karty_příloha č_1_KS_technické_podmínky_final.xlsx (13.64 KB)