Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda – Nákup kancelářských potřeb a drogistického zboží s náhradním plněním
Odesílatel Veronika Kučerová
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.12.2020 13:41:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.docx (105.18 KB)