Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Drobné laboratorní přístroje a zařízení II
Odesílatel Jitka Smutná
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2021 12:06:43
Předmět Reakce na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Přílohou zasíláme reakci na žádost o vysvětlení ZD.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (225.12 KB)