Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektrické energie pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. – opakované řízení II
podlimitní Příjem nabídek 22.10.2021 10.11.2021 10:00
Dodávka průtokového cytometru pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
podlimitní Příjem nabídek 19.10.2021 05.11.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016