Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka GPU karet pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - opakování
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2022 08.07.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016