Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka přístroje pro analýzu trajektorií nanočástic pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2021 25.05.2021 10:00
Chlazená centrifuga
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2021 20.05.2021 10:00
Fotovoltaický systém Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky
podlimitní Příjem nabídek 04.05.2021 26.05.2021 10:00
„Materiál na výzkum III – Rámcová dohoda " Spotřební materiál pro elektrochemické analýzy - opakování
nadlimitní Příjem nabídek 28.04.2021 26.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016