Veřejná zakázka: Materiál na výzkum II - Rámcová dohoda

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 74
Systémové číslo: P20V00000031
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-023511
Datum zahájení: 08.07.2020
Nabídku podat do: 01.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Materiál na výzkum II - Rámcová dohoda
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání rámcových dohod na dodávky spotřebního materiálu na výzkum pro účely realizace projektu SYMBIT dle specifikace a podmínek uvedených v této ZD a jejích přílohách č. 1a (Rámcová dohoda s jedním účastníkem – vzor) pro část 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 a 12 VZ) resp. č. 1b (Rámcová dohoda s více účastníky – vzor) pro část 1, 7 a 8 VZ a v příloze č. 2 (Specifikace a podmínky plnění – vzorový koš) s tím, že pro každou část veřejné zakázky (v rámci přílohy č. 2 je pro specifikaci předmětu plnění příslušné části vyčleněn jeden list .xls souboru označený číslem příslušné části) bude uzavřena samostatná rámcová dohoda s jedním či více účastníky (viz podmínky uvedené níže v tabulce obsahující základní údaje k jednotlivým částem veřejné zakázky).
Zadavatel jako objednatel bude průběžně po dobu platnosti rámcové dohody pro příslušnou část veřejné zakázky objednávat zboží dle svých aktuálních potřeb za podmínek blíže upravených v příloze č. 1a (Rámcová dohoda s jedním účastníkem – vzor) resp. 1b (Rámcová dohoda s více účastníky) této zadávací dokumentace a ve specifikaci předmětu plnění blíže upravené pro příslušnou část veřejné zakázky v příslušné listu (označeném číslem příslušné části VZ) v příloze č. 2 (Specifikace a podmínky plnění – vzorový koš) této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • IČO: 68081707
 • Poštovní adresa:
  Královopolská 2590/135
  61200 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ibp.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy