Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka analyzátoru transepiteliálního elektrického odporu pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Odesílatel Pavel Vacek
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.04.2022 09:39:33
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

zasílám Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka analyzátoru transepiteliálního elektrického odporu pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.".

Kompletní zadávací dokumentaci naleznete v příloze této výzvy a také uveřejněnou na adrese veřejné zakázky.

S pozdravem a přáním příjemného dne

JUDr. Pavel Vacek
za zadavatele


Přílohy
- 01_BFU_ZD_VZMR_analyzátor_sign.pdf (193.62 KB)
- 02_BFU_Formular_nabídky_analyzátor.docx (67.00 KB)
- 03_BFU_Zavazna predloha kupni smlouvy_analyzátor.docx (72.79 KB)
- 04_BFÚ_Příloha_č_1_KS_technické_podmínky_analyzátor.xlsx (14.26 KB)