Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka softwarových licencí Microsoft pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Odesílatel Pavel Vacek
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.07.2022 09:42:13
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zasílá v příloze této zprávy, formou dodatečných informací č. 1, odpověď na doručenou Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany dodavatele.


S pozdravem

JUDr. Pavel Vacek
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


Přílohy
- Dodatečné_informace_č_1_sign.pdf (230.31 KB)