Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka vitamínových doplňků pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. – III.
Odesílatel Pavel Vacek
Organizace odesílatele Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. [IČO: 68081707]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.11.2021 11:40:44
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

zasílám Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka vitamínových doplňků pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. – III.".

Kompletní zadávací dokumentaci naleznete v příloze této výzvy a také uveřejněnou na adrese veřejné zakázky.

S pozdravem a přáním příjemného dne

JUDr. Pavel Vacek
za zadavatele


Přílohy
- 01_BFU_ZD_VZMR_VD_III_sign.pdf (193.57 KB)
- 02_BFU_Formular_nabidky_VD_III.docx (68.66 KB)
- 03_BFU_Zavazna predloha kupni smlouvy_VD_III.docx (74.93 KB)
- 04_BFÚ_Příloha_č_1_KS_specifikace_předmětu_plnění_VD_III.xlsx (11.65 KB)